U赢电竞毒(悬浮/原代专用)

悬浮细胞专用+原代T细胞专用U赢电竞毒—免费试用活动

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 图1.悬浮细胞感染图片 ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

图2.原代T细胞感染图片? ? ? ? ? ? ?

Chinese, Simplified
 
 
1 Start 2 Complete
病毒试用装
自主研发试剂
服务分类: